Opdrachtgevers

Wat zeggen zij over mij?

Programma Binnenhofrenovatie, Rijksvastgoedbedrijf (2022-2023)
Gérald heeft zijn rol in dit complexe renovatieprogramma met daadkracht, rust en oog voor de mens uitstekend vervuld. In een complex stakeholdersveld zorgde Gérald voor structuur, duidelijkheid en goede afstemming. Gérald is iemand die onder tijdsdruk altijd zorgt voor een gedegen uitvoering, advies of voorbereiding. Gérald is altijd open en eerlijk. Als manager en in het team is Gérald een prettig persoon om mee samen te werken en zorgt Gérald dat medewerkers het naar hun zin hebben, ook als zaken anders lopen dan voorzien.
Monique van der Bijl, MT-Lid voor communicatie, omgeving en bestuurlijke zaken

Netbeheer Nederland (2021-2022)
Gérald heeft in opdracht van het bestuur een communicatiedirecteurenoverleg tussen de netbeheerders opgezet om de gezamenlijke strategische lijnen vanuit een vastgestelde missie en visie door te vertalen naar een communicatiestrategie. Gérald wist op een doortastende manier draagvlak voor de opzet te creëren, de governance goed in te bedden in de organisatiestructuur en de juiste randvoorwaarden voor dit overleg te organiseren. Gérald straalt aan alle kanten plezier, rust en vertrouwen uit in zijn manier van werken. Vanaf de eerste dag heb je het gevoel dat hij er staat en de organisatie ontzorgt en het werk direct op de rails krijgt en dit in combinatie met een groot gevoel voor verhoudingen en de betrokken stakeholders. Hierdoor weet Gérald snel resultaat te boeken en vertrouwen op te bouwen bij de andere organisaties waar Netbeheer Nederland mee moet samenwerken.
Hans-Peter Oskam, Directeur Beleid & Energietransitie

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (2020-2021)
Gérald is voor mij een steun en toeverlaat geweest die in de hectiek van alle dag het hoofd koel houdt en ‘de wijze man’ op de achtergrond kon zijn. Hij is sterk in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Zijn team omschreef hem als een onwijs fijne vent met een heerlijke lach met een natuurlijke vorm van overwicht. Gérald is een goede sparringpartner op het gebied van management.
Onno Hoes, Voorzitter

Gemeente Almere (2019)
Gérald voegde inhoudelijke en strategische kwaliteit toe aan het team Communicatie & Dienstverlening. Hij deed dat doortastend, ging de discussie niet uit de weg, gaf ruimte aan medewerkers en was helder over zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast wist Gérald snel het vertrouwen te winnen van het bestuur waardoor er een 6 wekelijks bespiegelend gesprek onder 6 ogen volgde met burgemeester en loco-burgermeester over het college, over verhouding tussen college en gemeenteraad en over college in verbinding met de stad. Ook nam Gérald in het collectief van 19 afdelingsmanagers snel positie in en gaf daarmee ook vorm aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Hij durfde de toon te zetten bij bijvoorbeeld een lastige bespreking over huisvesting door op een verbindende manier uit te zoomen en daarmee ruimte te scheppen voor een gesprek waardoor mogelijkheden ontstonden om tegenstellingen te overbruggen.
Jaap Meindersma, Concerndirecteur Duurzame Stad en Leefbaarheid

Gemeente Den Haag (2016-2018)
Gérald was veel meer dan een woordvoerder. Gérald was voor mij ook een klankbord op het gebied van managementvraagstukken, aansturing en politieke verbinding. Gérald wist mij regelmatig een spiegel voor te houden op een soevereine, positief-kritische wijze. Een loyale teamspeler, maar zeker geen meeloper. Gérald vormt zijn eigen oordeel en brengt dat op een prettige manier.
Boudewijn Revis, wethouder

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (2015)
Gérald heeft in eerste instantie een communicatiestrategie ontwikkeld en uitgewerkt voor het ambtelijke fusieproces met Gorinchem en/of de Drechtsteden en de politieke besluitvorming hierover. Gérald deed meer dan communicatie alleen, Gérald was meer een bestuursadviseur voor de burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris de griffier en de projectleider. Daarnaast was Gérald voor de gemeentesecretaris een spiegel/klankbord in relatie tot de ondernemingsraad. Gérald sparde met hem om te kijken wat dit besluit betekende voor hem in het spanningsveld: eerste adviseur college én als algemeen directeur voor de organisatie, terwijl deze rollen niet altijd in elkaars verlengde lagen. Gérald is een open en betrokken persoon met politiek invoelingsvermogen.
Roel Augusteijn, burgemeester

Kansspelautoriteit (2012-2013)
Gérald is zichtbaar geïnteresseerd in zijn collega’s, al helemaal in degenen die binnen zijn afdeling werken. Hij is ook samenwerkingsgericht, geen solist. Terecht werd Gérald door de medewerkers zeer gewaardeerd. Ik kan Gérald derhalve typeren/karakteriseren als een uitstekend communicatiedeskundige met scherp politiek-bestuurlijk inzicht, goed thuis in Den Haag en in de mediawereld, maar ook als (veranderings)manager die dingen voor elkaar krijgt.
Jan Suyver, Voorzitter raad van bestuur

Provincie Noord-Holland (2012)
Gérald legde enthousiasme en vasthoudendheid aan de dag en wist daarmee in betrekkelijk korte tijd veel te bereiken. Hij is bovendien een goede personeelsmanager, die zijn medewerkers stimuleert het beste uit zichzelf te halen en in enkele probleemgevallen toonde hij aan de balans te kunnen vinden tussen een zorgvuldige bejegening van de betrokken medewerker aan de ene, en het organisatiebelang aan de andere kant.
Hans Blom, Sectormanager Communicatie

Het Nederlandse Rode Kruis (2011)
Gérald maakte zich de inhoud snel eigen, bracht door zijn senioriteit rust in het woordvoeringsteam en zette al zijn contacten uit zijn eigen (media) netwerk in om van de actie ‘Nederland helpt Japan’ een succes te maken.
Frank Tebbe, Hoofd Corporate Communicatie

Rijksgebouwendienst (2008-2010)
Gérald was voor de dienstleiding en voor mij als directeur Bedrijfs- en Bestuurszaken een goede gesprekspartner met oog voor de gehele organisatie. Gérald laat zich niet snel uit het veld slaan en zoekt steeds weer naar andere oplossingen om problemen aan te pakken en op te lossen.
Wim Jansen, Directeur Bedrijfs- en bestuurszaken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (2008)
Gérald maakt continu de verbinding met de samenleving en vraagt zich af wat het werk en ons beleid betekent voor mensen.
Albert Scholten, Hoofd Stafafdeling Strategie & Communicatie

De onderstaande referenties zijn op aanvraag beschikbaar:

 • van het Programma Binnenhofrenovatie
 • van Netbeheer Nederland
 • van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)
 • van de Gemeente Almere
 • van de Gemeente Den Haag
 • van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • van de Kansspelautoriteit (Ksa)
 • van de Provincie Noord-Holland
 • van de Rijksgebouwendienst (Rgd)
 • van het Nederlandse Rode Kruis
 • van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Contact

Wilt u meer weten over wie ik ben of wat ik doe, twijfel dan niet om mij vrijblijvend een email te sturen of te bellen of een whatsappje te sturen. Ik kom graag in contact!

VOLG MIJ

LinkedIn

MAIL MIJ

info@geraldrensink.nl

BEL MIJ

+31 6 20 01 83 01